Proizvodi

Šifra: AEU232
Kontroler sobe AEU232

Kontrolira rad trošila u Vašem apartmanu ili kamp kućici
Saznajte više

Cijena: €127,00
Šifra: AEU232B
Kontroler sobe bez bežićnog senzora AEU232B

Kontrolira rad trošila u Vašem apartmanu ili kamp kućici
Saznajte više

Cijena: €97,00
Šifra: AEU233
Kontroler sobe AEU233

Dodatni kontroler - za spajanje više od jedne klime u AutAP sustav
Saznajte više

Cijena: €97,00
Šifra: AEU244
Kontrola pristupa AEU244

Kontrolirajte pristup unutar Vašeg obijekta
Saznajte više

Cijena: €117,00
Šifra: AEU234
Bazna stanica AEU234

Uređaj za prikupljanje informacija bežićnih senzora
Saznajte više

Cijena: €42,00
Šifra: AEU235
Bežićni senzor AEU235

Bežićni senzor služi očitavanju stanja vrata i prozora.
Saznajte više

Cijena: €42,00
Šifra: AEU211
Žični senzor prozora /vrata


Saznajte više

Cijena: €7,00
Šifra: AEU236
AutAP bežićni odlagač privjeska

AutAP bežićni odlagač brivjeska služi da bi sustav znao dali je gost u apartmanu ili nije a s time pali trošila
Saznajte više

Cijena: €67,00
Šifra: AEU237
AutAP privjesak

Autap privjesak služi gostu da bi mogao javiti AutAP uređaju prisutnost u obijektu
Saznajte više

Cijena: €7,00
Šifra: AEU240
AutAP žićni odlagač privjeska

AutAP žićni odlagač brivjeska služi da bi sustav znao dali je gost u apartmanu ili nije a s time pali trošila
Saznajte više

Cijena: €37,00
Šifra: AEU246
AutAP temperaturni senzor žični


Saznajte više

Cijena: €37,00
Šifra: AEU242
RFID Set

RFID držač i čitač kartice služi da bi koncentrator znao dali je gost publicirao AutAP karticu da je u obijektu i da mu dozvoli paljenje svih potrošača.
Saznajte više

Cijena: €97,00
Šifra: AEU239
AutAP kartica

Autap kartica služi gostu da bi mogao javiti AutAP uređaju prisutnost u obijektu
Saznajte više

Cijena: €7,00
Šifra: AEU243
AutAP SOLO

AutAP Solo je samostalni uređaj koji regulirapaljenje klime u obijekti
Saznajte više

Cijena: €117,00
Šifra: AEU249
AutAP temperaturni senzor

AutAP temperaturni senzor služi za ograničenje temperature paljenja klime preko AutAP kontrolera ili AutAP SOLO uređaja
Saznajte više

Cijena: €42,00
Šifra: AEU238
AutAP aktivator kartice

AutAP aktivator kartica služi vlasniku obijekta za izradu AutAP kartica za ulazak u obijekt
Saznajte više

Cijena: €97,00